Werkwijze interim

Resources Limited kandidaten netwerk recruitment interim


In verschillende situaties doen onze opdrachtgevers regelmatig een beroep op flexibele inzet. Er is onvoldoende specifieke expertise aanwezig is, of er wordt capaciteit gevraagd.

Resources Limited biedt dan ondersteuning, door middel van haar krachtige en aantoonbaar succesvolle netwerk van interim professionals. Zelfstandig ondernemers met een sterk trackrecord. Wij werken uitsluitend met professionals die een bewuste keuze voor een bestaan als ondernemer hebben opgebouwd. Mensen die hun vak verstaan en onafhankelijk durven denken en handelen.
Met veel van deze interim professionals hebben wij veelvuldig samengewerkt bij meerdere van onze opdrachtgevers. Voor nieuwe mensen hanteert Resources Limited een zorgvuldige selectie procedure. Wij zijn doorlopend in contact met deze professionals wat resulteert dat wij deze schaarse doelgroep optimaal in het vizier hebben.

Voor opdrachtgevers is de eerste intake het belangrijkste vertrekpunt voor een mogelijk succesvolle samenwerking. Het resultaat is een volledig beeld van de opdracht, de omgeving, de belanghebbenden en inzicht in de elementen van opdrachtuitvoering die tot succes kunnen leiden. Op basis van dat beeld identificeren wij de best passende interim professionals. We stellen binnen drie werkdagen bij voorkeur twee tot drie kandidaten voor, voorzien van een uitgebreide motivatie. Kandidaten die ieder op eigen authentieke wijze het gevraagde resultaat leveren.

Een gewenste kennismaking wordt door ons gearrangeerd. In het gesprek wordt de opdracht toegelicht en zal de kandidaat zijn ervaring specifiek maken. De uitvoering kan beginnen.

De interim professionals kennen hun marktwaarde. Resources Limited toetst deze aan de inhoud van de opdracht, het trackrecord van de professional en de schaarste in de markt en stelt op basis daarvan het uur- of dagtarief vast. Dit tarief is altijd inclusief onze vergoeding, waarvan de hoogte altijd transparant wordt gecommuniceerd.

Meer informatie?

We komen graag in contact

Bel me terug

Nog geen account?

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Resources Limited gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden.